Video ‘Bladschimmelbeheersing Deel 2: Herkennen’

In het tweede filmpje van een serie van drie gaat Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen in suikerbieten bij het IRS, in op de herkenning van de verschillende bladschimmels en het verschil met de bacterie pseudomonas.

In deel 1 is Bram ingegaan op hoe bladschimmelwaarnemingen het beste gedaan kunnen worden. In deel 3 zal hij ingaan op de middelenkeuze in de bladschimmelbeheersing.

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant