Suikerbiet in strokenteelt

Wageningen Universiteit en Research (WUR) heeft in het kader van ‘Boerderij van de Toekomst’ in 2021 en 2022 een strokenproef aangelegd, waarbij stroken van 3 meter suikerbieten werden afgewisseld met 3 meter zomergerst. In beide jaren zijn de plaaginsecten in de stroken vergeleken met de plaaginsecten in een naastgelegen perceel gangbaar geteelde suikerbieten, zonder stroken met gerst (gangbaar geteelde suikerbieten). In het najaar is door WUR een beoordeling aan vergelingsziekte en bladschimmels uitgevoerd. De resultaten zijn door WUR gerapporteerd. Vanwege een zeer lage bladluisdruk in 2021 zijn er geen verschillen in aantallen groene bladluizen en planten met vergelingsvirus tussen de percelen gevonden. Ook de aantasting met bladschimmels was gelijk. In 2022, is deze proef herhaald. In dat jaar bleek dat de belangrijkste vector van het vergelingsvirus, de groene bladluis, niet significant verschillend was in aantal op het gangbaar geteelde suikerbieten perceel, in vergelijking met de strokenteelt. Deze veldproef in Lelystad, liet een vergelijkbaar beeld zien van het vergelingsvirus en de bladschimmelaantasting in zowel de strokenteelt als de gangbaar geteelde suikerbieten.


Suikerbieten in stroken geteeld met zomergerst (Lelystad, 2022)

 

Uitgelicht: Rapport Voucher strokenteelt 2022

Contactpersoon

Suzanne Gunter
Gegevensverwerking / alternatieve teeltsystemen

Mogelijk ook interessant