Maatregelen tegen bladschimmels seizoen 2022

Bij de oogst van de suikerbieten verdwijnen de bladschimmels niet, ze gaan de volgende levensfase in: overleving tot een volgende (bieten)teelt. Door nu maatregelen te nemen, beperken telers een hoge druk van bladschimmels in 2022. Bij de oogst en de perceelskeuze zijn een aantal belangrijke maatregelen te nemen om de kans op aantasting door bladschimmels in het volgende teeltseizoen zo veel mogelijk te beperken. Het is belangrijk om bij de oogst op te letten wat er gebeurt met gewasresten en waar de bietenhoop gestort wordt. Bewust hiermee omgaan biedt kansen om de levenscyclus van bladschimmels te onderbreken en de verspreiding te beperken, waardoor de druk van bladschimmels in een volgend jaar of volgende bietenteelt lager en dus makkelijker beheersbaar zal zijn.

Uitgelicht: Cosun_magazine_nr.5_2021, pag. 14-15

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant