Loof ziet geel en zwart

Door nutriëntengebrek kan het bietenloof geel verkleuren en uiteindelijk afsterven. Herkenning van gebreksziekten in suikerbieten is belangrijk om effectieve gerichte maatregelen te nemen. In dit artikel wordt verteld hoe men diverse gebreksziekten (magnesium, borium, kali, mangaan en stikstof) kan herkennen en voorkomen/bestrijden.

Bijlagen

Uitgelicht: Loof ziet geel en zwart

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant