Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten

Tijdens de oogst en het reinigen van de bieten treden belangrijke (suiker)verliezen op. Om in een partij bieten de beschadigingsgevoeligheid vast te stellen, is de bruikbaarheid onderzocht van de meting van de elasticiteit van bieten met een pendulum. Kleine bieten waren dit jaar gevoeliger voor beschadiging dan grote, ondanks de geringere kinetische energie bij botsingen. De gevoeligheid voor beschadiging was in september het laagst, die voor puntbreuk het hoogst. Elasticiteit en beschadigingsgevoeligheid verschillen per ras. De pendulumindex als maat voor de elasticiteit was geen goede indicator voor de puntbreuk, maar had wel een zwakke relatie met de beschadigingsgevoeligheid van het oppervlak.

Uitgelicht: Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten

Contactpersoon

Noud van Swaaij
Plantenfysiologie / rassen / statistiek / opbrengstprognose

Mogelijk ook interessant