Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten

Het is voor de Nederlandse suikerindustrie en producenten van alcohol van belang te weten of de door deze fabrieken geproduceerde veevoederproducten voldoen aan de samenstelling en aan de eisen gesteld aan ongewenste stoffen en producten. Uit het onderzoek in 1999 bleek dat de analyseresultaten van monsters gedroogde pulp, perspulp en bietenstaartjes, goed overeen kwamen met de gegevens zoals die in de CVB-Veevoedertabellen staan.

Uitgelicht: Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten

Mogelijk ook interessant