Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose

Voorafgaande aan de prognoses zijn in het model SUMO (SUikerbieten MOdel) de regressiecoëfficiënten voor de relatie groei/eindopbrengst en -kwaliteit per gebied aangepast. In 1999 kwam de gemiddelde zaaidatum op 20 april uit en de groeipuntsdatum op 25 juni. De groeipuntsdatum is slechts drie dagen later dan het tienjarig gemiddelde. De uiteindelijke prognose werd vastgesteld op 59,4 ton per hectare. Dat de werkelijke eindopbrengst uiteindelijk hoger uitkwam dan de prognose, was met name het gevolg van de zeer goede weersomstandigheden met een hoge straling in september en oktober. De prognose per IRS-gebied vergeleken met de gerealiseerde opbrengst had de grootste afwijking op de lichte gronden in het noorden. Gewoonlijk treedt op deze gronden enige opbrengstreductie op als gevolg van vochttekort. Dit jaar trad dit effect mogelijk veel minder op.

Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose
Uitgelicht: Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose

Contactpersoon

Noud van Swaaij
Plantenfysiologie / rassen / statistiek / opbrengstprognose

Mogelijk ook interessant