Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen

Monitoring of gewaswaarnemingen zijn heel belangrijk in de geïntegreerde gewasbescherming. Met de waarnemingen en het gebruik van schadedrempels kunt u gericht ingrijpen in een ziekte of plaag. Hierdoor kunt u onnodig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen en pakt u alleen een probleem aan als dat echt nodig is. In de suikerbietenteelt gebruiken we het systeem van waarnemingen en schadedrempels al langere tijd voor bijvoorbeeld de bestrijding van onkruid, nutriëntengebrek, insecten en bladschimmels. Ook is het zinvol om tijdens het waarnemen te letten op zaken waar niet direct iets aan te doen is.

Uitgelicht: Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant