Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting

Het is van groot belang dat bietentelers de bieten zo optimaal mogelijk met stikstof bemesten. Indien er in het groeiseizoen veel neerslag valt, rijzen er vragen over het nut van een aanvullende stikstofbemesting. Uit onderzoek bleek dat extra aanvoer van veel water in een korte tijd in juni 2001 een negatieve invloed had op met name wortelopbrengst en WIN. Dit was echter niet het gevolg van stikstofverliezen uit de bodem.

Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting
Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant