Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting

Op drie proefvelden zijn de effecten van kaliumgiften, kaliumsoorten en toedieningstijdstippen op de opbrengst en interne kwaliteit van bieten onderzocht. Gemiddeld waren de effecten gering.

Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting
Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant