Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie

Op ongeveer de helft van het bietenareaal op lichte gronden moeten maatregelen genomen worden om schade als gevolg van stuiven te voorkomen. De twee in de praktijk meest gangbare methoden zijn het oppervlakkig toedienen van een laagje rundveedrijfmest en het zaaien van zomergerst in het voorjaar, voor het bieten zaaien. Aangezien aan beide methoden bezwaren kleven, is onderzoek naar andere gewassen met een snelle en goede bescherming tegen stuiven nodig.

Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant