Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of de stikstofgiften aan suikerbieten aangepast moeten worden aan het huidige bodemvruchtbaarheidsniveau en/of aan de gestegen suikeropbrengsten. Verder wordt de vraag behandeld waar en wanneer gebrek aan borium en mangaan te verwachten is en welke maatregelen men hiertegen kan nemen.
Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen
Uitgelicht: Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant