Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen

Het saldo van bieten kan stijgen door optimaal te bemesten. Laat de stikstofgift niet afhangen van de loofkleur, maar baseer de hoogte op het stikstofbemestingsadvies. Zwavelbemesting in suikerbieten is overbodig. Kunstmestfosfaat kan bij een voldoende hoog Pw-getal achterwege blijven. Voor lichte gronden is een natriumbemesting financieel aantrekkelijk. Betacal kan de pH snel op het gewenste niveau brengen.

Uitgelicht: Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant