Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand?

Een regelmatig en egaal groen bietengewas levert de hoogste suikeropbrengst op. Tal van oorzaken zorgen voor een verlaging van de potentiële suikeropbrengst. Daarbij zijn er opzichtige of soms subtiele signalen te zien. Tijdige herkenning van signalen die het bietengewas afgeeft is belangrijk voor het teeltresultaat in dit seizoen, maar ook in de toekomst. Op veel bietenpercelen komen meerdere zaken gelijktijdig voor en vaak is de kleur geel van het bietenloof onderdeel van de symptomen. In dit artikel staan een aantal mogelijke oorzaken waarvan de herkenning van groot belang is voor de opbrengst en hun oplossingen. Een brede blik is van belang om alle signalen op te pikken om zo te kunnen werken aan het benaderen van de maximaal mogelijke suikeropbrengst.

Uitgelicht: Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand?

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant