Aantasting door aphanomyces

Aphanomyces is een waterminnende bodemschimmel die vooral op lichte zavel-, zand- en dalgronden voorkomt en dit jaar in met name het Noordoosten veel schade veroorzaakt. De schimmel infecteert bij een lagere pH de biet veel makkelijker, mits er voldoende vocht aanwezig is. Al het bietenzaad is behandeld met het fungicide hymexazool. Dit fungicide heeft een zeer hoge effectiviteit tegen aphanomyces en beschermt de kiemplant tegen plantwegval in de eerste vier weken na het zaaien. Hymexazool in het pillenzaad is niet meer effectief tegen plantwegval en wortelrot later in het seizoen.

Uitgelicht: Cosun_magazine_nr.5_2021, pag. 12

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant