Gewasbescherming
Schieters in 2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten
Rekenmodel SUMO voorspelt opbrengst en kwaliteit