Betakwik en andere on line-toepassingen

Om kennis en adviezen bij suikerindustrie, voorlichting, handelsbedrijven, bietentelers en onderwijs te krijgen, worden door het IRS veel manieren van kennisoverdracht toegepast. Steeds vaker vindt kennisoverdracht plaats via www.irs.nl, met interactieve teeltbegeleidingsmodules en via e-mail- en sms-attenderingssystemen. Betakwik, het digitale teeltbegeleidingssysteem voor de suikerbietenteelt, omvat tien modules. De laatste drie nieuwe modules, ‘zaaiverloop en ontwikkeling’, ‘ziekten en plagen’ en ‘onkruidherkenning’, worden toegelicht in deze presentatie.

Betakwik en andere on line-toepassingen
Uitgelicht: Betakwik en andere on line-toepassingen

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant