3. Advies

 Terug naar begin bladschimmelpagina

IRS advies

  1. wekelijks waarnemen vanaf gewassluiting
  2. voer een bespuiting uit bij waarnemen eerste vlekjes/aantasting
  3. middelenkeuze hangt af van waargenomen bladschimmel(s)
  4. wissel middelen zoveel mogelijk af!
  5. blijf wekelijks waarnemen (vanaf 2 weken na bespuiting) → verder bij punt 2.

Meer informatie over de bestrijding van de bladschimmels.

De bladschimmelwaarschuwingen worden per gebied weergegeven op een kaart van Nederland. Hierboven ziet u de kaart met de actuele situatie. Als een bepaald gebied rood is, betekent het dat er voor het betreffende gebied een waarschuwing is.  Als u op een gebied klikt, ziet u het advies voor deze regio.

In deze module zijn alle historische data (vanaf 1996) van de waarschuwingsdienst gezet. Wilt u meer weten over het functioneren van de bladschimmel-/cercosporawaarschuwingsdienst in voorgaande jaren, zie dan de IRS jaarverslagen 2019 (pag. 67-68)2018 (pag. 57-58)2017 (pag. 66-67)2016 (pag. 49-50)2015 (pag. 52-53)2014 (pag. 56-57)2013 (pag. 57)2012 (pag. 56)2011 (pag. 55)2010200920082007200620052004200320022001 en 2000.

Bladluiswaarschuwingskaart

Applicatie zaai, opkomst en groei

Met deze applicatie kunt u de opkomstdatum van uw suikerbieten berekenen en weersgegevens inzien. Start applicatie zaai, opkomst en groei

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen. Bereken de optimale stikstofgift