4. Bestrijding

Terug naar begin bladschimmelpagina

Voor de bestrijding van bladschimmels in suikerbieten zijn in Nederland de in onderstaande tabel genoemde middelen toegelaten.

Middelenkeuze

 • Mirador Xtra en Sphere moeten voor 30-11-2022 zijn opgebruikt;
 • voor cercospora geldt bij normale infectie druk (bouwplan bieten ruimer dan 1 op 5 of 6) start met een bespuiting Spyrale, Bicanta, Score 250EC/Borgi of Difure Solo op het moment van het verschijnen van de eerste vlekjes. En herhaal bij uitbreiding van de vlekjes. Voeg voor een betere opname en effectiviteit 0,4 L/ha Promotor toe. Wissel de beschikbare actieve stoffen zoveel mogelijk af. Optioneel kan circa 2 weken na het sluiten van het gewas, of bij het vallen van de eerste hoge DIV-waarden (som twee opeenvolgende dagen >6) een bespuiting met de elicitor Charge worden uitgevoerd.
 • bij zware infectie druk van cercospora (bouwplan met bieten 1 op 4 of krapper of percelen tussen percelen met een intensieve bietenteelt) start enkele weken na gewassluiten, maar bijvoorkeur bij hoge DIV-waarden (som twee opeenvolgende dagen >6) met een bespuiting met Charge (3 L/ha), Micro Special Liquid (5 L/ha) of Spyrale, Bicanta, Score 250EC/Borgi of Difure Solo met 0,4 L/ha Promotor.
  Bij het verschijnen van de eerste vlekjes een bespuiting met Spyrale, Bicanta, Score 250EC/Borgi of Difure Solo met in de tankmix Micro Special Liquid (3 L/ha) of een koperhoudende bladmeststof (Mantus, Vitalosol Gold).
  Bij uitbreiding een bespuiting met Spyrale, Bicanta, Score 250EC/Borgi of Difure Solo met in de tankmix Micro Special Liquid (3 L/ha) of een koperhoudende bladmeststof (Mantus, Vitalosol Gold).
  Na 31 juli bij verdere uitbreiding een bespuiting met Spyrale, Bicanta, Score 250EC/Borgi of Difure Solo met in de tankmix 0,4 L/ha Promotor of een koperhoudende bladmeststof (Mantus, Vitalosol Gold).
  Gebruik voor het juiste spuitmoment de DIV-waarden die op het perceel worden geregistreerd. Wissel alle beschikbare triazolen af! Voor elke triazool komen er cercospora-isolaten voor die minder gevoelig zijn. Daarom is afwisselen met alles wat mogelijk is heel belangrijk. In een schema met 3 bespuitingen of meer komen dus zoveel mogelijk verschillende actieve stoffen voor;
 • voor stemphylium geldt dat er een nevenwerking is van Spyrale en Bicanta, matige nevenwerking Sphere, Score 250EC/Borgi en Difure Solo;
 • voor meeldauw: alle fungiciden behalve Score 250EC/Borgi;
 • voor roest en ramularia geen specifiek middeladvies, alle middelen werken even goed.

Werkingsduur middelen

 • middelen werken lokaal systemisch
 • werking 3-4 weken (op geraakt blad)
 • nieuw blad onbeschermd!
 • in periode dat nog veel blad wordt gevormd eerder gaan kijken!

Resistentiemanagement 

Belangrijk voor het voorkomen van resistentievorming, bij de bladschimmels tegen de gebruikte actieve stoffen, is het afwisselen van middelen. Wissel middelen af gedurende het seizoen en gebruik bij voorkeur niet twee keer achter elkaar hetzelfde middel. Ook wanneer een alternatief middel actieve stoffen bevat die tot dezelfde groep behoren als een eerder gebruikt middel, is het beter af te wisselen. Dat noemen we afwisselen binnen de groepen van actieve stoffen. Naast het afwisselen van middelen is het uitvoeren van een bespuiting bij de eerste aantasting heel belangrijk. Eerder dan de eerste aantasting (preventief) en te laat (meer aantasting) zijn beiden gevaarlijk voor de resistentievorming. Ook in Nederland moet met het voorkomen van resistente en verminderd gevoelige isolaten van cercospora rekening worden gehouden.

Blijf gratis op de hoogte

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws? Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief»

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen. Bereken de optimale stikstofgift »

Applicatie Kalkbemesting

Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren. Start de applicatie kalkbemesting »