2. Gewascontrole en herkenning

Terug naar begin bladschimmelpagina

De schadedrempel ligt in Nederland voor alle bladschimmels in suikerbieten bij het waarnemen van de eerste vlekjes of aantasting. Goed waarnemen en herkennen van bladschimmels is essentieel voor een goede bestrijding.

Goed waarnemen

  • minimaal 100-150 meter uit kopakker
  • in een kruis lopen
  • meters maken
  • heel regelmatig door de knieën gaan
  • planten goed en van dichtbij bekijken
  • gebruik een loep

Bladschimmelherkenning

 

 

 

Bladschimmelkaart

Klik hier om de kaart groter te openen »

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet.