2. Gewascontrole en herkenning

Terug naar begin bladschimmelpagina

De schadedrempel ligt in Nederland voor alle bladschimmels in suikerbieten bij het waarnemen van de eerste vlekjes of aantasting. Goed waarnemen en herkennen van bladschimmels is essentieel voor een goede bestrijding.

Goed waarnemen

  • minimaal 100-150 meter uit kopakker
  • in een kruis lopen
  • meters maken
  • heel regelmatig door de knieën gaan
  • planten goed en van dichtbij bekijken
  • gebruik een loep

Bladschimmelherkenning

 

 

 

Blijf gratis op de hoogte

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws? Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief»

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen. Bereken de optimale stikstofgift »

Applicatie Kalkbemesting

Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren. Start de applicatie kalkbemesting »