2. Gewascontrole en herkenning

Terug naar begin bladschimmelpagina

De schadedrempel ligt in Nederland voor alle bladschimmels in suikerbieten bij het waarnemen van de eerste vlekjes of aantasting. Goed waarnemen en herkennen van bladschimmels is essentieel voor een goede bestrijding.

Goed waarnemen

  • minimaal 100-150 meter uit kopakker
  • in een kruis lopen
  • meters maken
  • heel regelmatig door de knieën gaan
  • planten goed en van dichtbij bekijken
  • gebruik een loep

Bladschimmelherkenning

 

 

 

Bladluiswaarschuwingskaart

Applicatie zaai, opkomst en groei

Met deze applicatie kunt u de opkomstdatum van uw suikerbieten berekenen en weersgegevens inzien. Start applicatie zaai, opkomst en groei

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen. Bereken de optimale stikstofgift