Koolstofdioxide vastleggen: suikerbieten zijn er goed in! Pagina printen

maandag 25 juni 2012

Suikerbieten in Nederland hebben een hoge opbrengst. Door ons milde klimaat met regelmatige en voldoende neerslag, kunnen de bieten lang en vaak ongestoord doorgroeien. Dit resulteert in hoge opbrengsten per hectare. Zonlicht, water en koolstofdioxide (CO2) vormen hiervoor de ingrediënten. Macro-elementen (bijvoorbeeld stikstof) en micro-elementen (zoals mangaan, magnesium en borium) maken deze fotosynthesereactie mogelijk, maar komen niet in de suiker terecht.

CO2-vastlegging
Doordat er voor de productie van suiker alleen zonlicht, water en CO2 nodig zijn, is de suikeropbrengst een goede indicatie voor de vastgelegde hoeveelheid COper hectare. De gemiddelde suikeropbrengst van de laatste drie jaar bedroeg 13,4 ton suiker per hectare. Dit houdt in 30.062 kilogram vastgelegde COper hectare.

Hoewel het loof vaak op het land achterblijft, was ook voor de vorming ervan COnodig. Uit de gegevens van het afgeronde project Energieboerderij blijkt dat er gemiddeld 40 ton loof per hectare op de bieten staat. Het loof is daardoor goed voor de vastlegging van nog eens 7.717 kilogram COper hectare. Bij een gemiddelde opbrengst betekent dit totaal door één hectare bieten dus bijna 38.000 kg COopname. 

 


Een hectare suikerbieten vangt gemiddeld bijna 38.000 kg CO2 op.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.