Juiste rassen belangrijk voor nieuwe teeltseizoen

Onlangs zijn de Aanbevelende Rassenlijst en Brochure Suikerbietenzaad voor 2023 gepubliceerd. In de nieuwe Rassenlijst zijn elf nieuwe rassen opgenomen. Bij de rassenkeuze is het vooral van belang per perceel na te gaan welke resistenties en raseigenschappen nodig zijn en daar de raskeuze op te baseren. Voor beheersing van aantasting door ziekten of plagen is een juiste rassenkeuze een essentieel uitgangspunt.

Uitgelicht: Cosun_Magazine_nr6_2022_pag 14-15 - IRS Informatie_rassen

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant