Poster: Effecten van natriumbemesting in suikerbieten op zandgronden in Nederland

Gedurende drie jaar heeft het IRS onderzocht of natriumbemesting op zandgronden in het zuidoosten zinvol is.
Over het algemeen leidde een bemesting met natrium tot een hoger wortelgewicht en suikergehalte, hoewel de hoogte hiervan per locatie verschilde. Op geen enkel proefveld pakte natriumbemesting negatief uit.
Er kon geen duidelijke verklaring worden gevonden voor de verschillen tussen locaties. Hierdoor was het ook niet mogelijk om het bemestingsadvies te specificeren op basis van het natriumgehalte in de grond. Op basis van de onderzoeksresultaten is het advies om ook de zandgronden in Brabant en Limburg een bemesting met 200 kg natrium per hectare te geven.
Dit advies word met name op de noordoostelijke zandgronden al opgevolgd door eerder onderzoek.

De originele titel van deze Engelstalige poster is: ‘Effects of sodium fertilization in sugar beet on sandy soils in The Netherlands’.

Uitgelicht: Effects of sodium fertilization in sugar beet on sandy soils in the Netherlands

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant