Nu chemisch, meer mechanisch in de toekomst

Met het huidige aanbod van herbiciden in suikerbieten is nu nog een goede chemische onkruidbestrijding mogelijk. Maar door allerlei ontwikkelingen komen er steeds minder middelen beschikbaar. Vermoedelijk zal in de toekomst de chemische onkruidbestrijding steeds meer worden geïntegreerd met mechanische inzet. In dit artikel leest u hier meer over.

Bijlagen

Uitgelicht: CM no 2 2022 DEF-pag. 14-15a

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant