Chemische bestrijding van raaigras in pottenproef in 2022

In 2022 was op een aantal percelen in Zuid-Limburg de bestrijding van raaigras in suikerbieten met verschillende graminiciden matig tot slecht. Ook in de jaren hiervoor werd dit al vaker gezien. Bij een hoge bezetting raaigras werden de suikerbieten compleet overgroeid. Van twee percelen in Zuid-Limburg werd zaad van dit raaigras verzameld. Hierna werd het raaigras in potten opgekweekt. Na opkomst werd het raaigras eenmalig behandeld met verschillende middelen. In dit rapport leest u de resultaten uit deze proef.

 

 

Uitgelicht: 23R09 Chemische bestrijding van raaigras in pottenproef in 2022

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant