Bietenjaar 2022
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Poster: Succescyclus beheersing bladschimmels
Toetsing (<em>Meloidogyne fallax</em>) resistentie in suikerbiet
IRS Jaarverslag 2022 online
Video: Herkenning van bodeminsecten
Bladluiswaarschuwingsdienst 2021
Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (<em>Myzus persicae</em>), zwarte bonenluis (<em>Aphis fabae</em>) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2022
Suikerbiet in strokenteelt
Video: beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid
Video: het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen
Het effect van de bankierplant <i>Artemisia vulgaris</i> op bladluizen en natuurlijke vijanden in suikerbieten