Video Thema 2: Nieuwe strategieën: combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen – ‘Dàg, onkruid 2021’
Video Thema 1: Volledig niet-chemische onkruidbestrijding – ‘Dàg, onkruid 2021’
Video ‘Herkenning en beheersing van trips’
Video ‘Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt’
Video ‘Beheersing bietenvlieg in het voorjaar’
Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten
Flyer: GewasBeschermingsBulletin 2021 – Aangepast advies bladluisbestrijding
Bladluiswaarschuwingsdienst 2020
De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (<i>Atomaria linearis</i>) is onderzocht op een proefveld in Zeewolde in 2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis
Video ‘Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen’