Houd rekening met slakken

Als de eerste bieten boven staan, is het advies om tot en met het tweebladstadium regelmatig te controleren op aantasting door slakken (foto 1). Dit geldt vooral voor percelen met klei- of lössgrond in combinatie met een grof zaaibed, een groenbemester als voorvrucht of waar een niet-kerende grondbewerking is uitgevoerd. Op deze percelen is het voor slakken namelijk makkelijk zich te verschuilen onder kluiten of gewasresten en is de schade vaak het grootst.

Slakkenschade beheersen
Indien u slakken en/of slakkenschade waarneemt (foto 1), is schade te beheersen door slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat (zoals Derrex, Iroxx en Sluxx HP) te strooien met een granulaat- of kunstmeststrooier. De geadviseerde dosering van deze middelen is 7 kg/ha. Er zijn ook andere slakkenkorrels beschikbaar, waarvan de dosering afwijkt. Wij adviseren daarom altijd voor het strooien het etiket goed door te lezen. Vaak komt slakkenschade alleen aan perceelsranden voor, langs slootkanten of aangrenzend grasland. Dan kan het voldoende zijn om alleen de rand(en) te behandelen.

Meer informatie
Meer informatie over slakken vindt u in de Teelthandleiding ‘Overige ziekten en plagen’, de ‘Infokaart Slakken’ en het eerder verschenen bericht ‘Maatregelen tegen slakken bij de zaaibedbereiding’.


Foto 1. Slakkenschade kenmerkt zich door grote happen uit de bladeren en het bovenste gedeelte van de stengel en de aanwezigheid van slijmsporen op het perceel. Het komt vooral voor op percelen met een grof zaaibed.


Foto 2. Slakkenschade kenmerkt zich ook door de aanwezigheid van slijmsporen op het perceel.


Foto 3. Slakkenschade kan verward worden met schade door emelten. Schade door emelten kenmerkt zich door gekartelde vreterij aan de randen (zie deze foto), terwijl bij schade door slakken vooral afgeronde vreterij zichtbaar is (zie foto 1).

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant