Geïnteresseerd publiek op Praktijkdag bieten 

16-06-2002: artikel Nieuwe Oogst toegevoegd.

Tijdens de Praktijkdag bieten op SPNA-boerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta hadden de bezoekers en de organisatoren het getroffen met het weer. Precies die dinsdag, 31 mei 2022, was het droog en ’s ochtends zonnig en vrijwel windstil. Ondanks concurrentie van andere evenementen en ideaal spuit- en schoffelweer konden SPNA, IRS en Cosun Beet Company ruim 140 geïnteresseerde bezoekers verwelkomen.  

 

De reden voor het organiseren van deze Praktijkdag waren de vele veranderingen en uitdagingen in de bietenteelt die op ons, telers en de sector afkomen. Centraal stonden dan ook de mogelijkheden om in te kunnen spelen op de toekomstige veranderingen in de gewasbescherming.  Verderop volgt een foto-impressie van de dag. Hieronder een video met korte impressie. 

Hand-out met achtergrondinformatie
Bij binnenkomst kreeg iedere bezoeker een hand-out met achtergrondinformatie op papier mee. Bent u niet geweest, kunt u de hand-out hieronder lezen.  

De bedrijvenmarkt De bedrijvenmarkt was een vast onderdeel van de rondleiding. Zowel binnen als buiten, stonden bijna twintig bedrijven. Uiteraard kon er vooraf en na afloop ook nog bijgepraat worden met elkaar of met de bedrijven.

Na de koffie of thee en een eerste contact met de bedrijven op de bedrijvenmarkt, werden de bezoekers in groepjes ingedeeld en rondgeleid langs zeven onderwerpen. Via een loopbrug werden de groepen naar het bietenperceel achter SPNA-locatie Ebelsheerd geleid.  

Medewerkers van Cosun Beet Company begeleidden de verschillende groepen naar de onderdelen.

Rassenonderzoek 
Dit jaar ligt op SPNA-locatie Ebelsheerd een van de twintig rassenproeven voor het officiële rassenonderzoek. Op basis van de cijfers van dit jaar en de voorgaande twee jaar kunnen telers in december 2022 al weer de rassen kiezen voor teeltseizoen 2023.

Martijn Leijdekkers (IRS) gaf uitleg bij de rassenproef, het rassenonderzoek en de rassenkeuze op basis van de verschillende raseigenschappen. Het is belangrijk om de juiste resistentie te kiezen.  

Onkruidbeheersing
Over onkruidbeheersing valt veel te vertellen. Sjef van der Heijden (IRS) vertelde zijn verhaal aan de hand van zeven stroken met verschillende chemische en/of mechanische behandelingen.


In de onbehandelde strook stonden de nodige onkruiden.


Op de voorgrond de strook die gespoten is met een spuitboom met sleepdoek (ligt voor de strook op de grond ter illustratie). De dosering in deze strook was verlaagd, hiermee werd een goede onkruidbeheersing bereikt. 
 

Bodemplagen 


Linda Frijters (IRS) liet in een demo het effect zien van teeltmaatregelen op plantwegval door bodemplagen. Er lagen stroken met niet-kerende grondbewerking (NKG) en ploegen, verschillende soorten groenbemesters als voorvrucht, een vast zaaibed en wel of geen gebruik van insecticide Force op het zaad. Het kiezen van de juiste voorvrucht en groenbemester is belangrijk. Springstaarten vermeerderen zich bijvoorbeeld beter op Italiaans raaigras dan op bladrammenas of gele mosterd. Het risico van het telen van bieten naast het perceel waar het voorgaande jaar bieten zijn geteeld, was duidelijk zichtbaar vanwege de zware aantasting door bietenkevertjes. 

Omdat bodemplagen een steeds groter probleem vormen voor akkerbouwers en bollentelers, is recent het vierjarige PPS-onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen van start gegaan, zie ook ‘Gezocht: praktijkervaringen op het gebied van bodemplagen’. Telers hebben enorm veel kennis, ervaring en ideeën over de beheersing van schade door bodemplagen. Daarom verzoeken wij u om de vragenlijst in te vullen, zodat de kennis en ervaring van u ook meegenomen kan worden in het onderzoek. De vragenlijst is beschikbaar via deze link, of door het scannen van de QR- code. 

Diagnostiek 

 
Elma Raaijmakers (IRS) begon haar verhaal met de constatering dat diagnostiek de basis is voor iedere vervolgactie. Een juiste diagnose is nodig om te bepalen of en hoe er ingegrepen kan worden om een goede opbrengst te kunnen waarborgen. 
 

Enkele voorbeelden van aantastingen die in het perceel van SPNA zijn gevonden, werden getoond.  


Levine de Zinger (IRS) nam de microfoon over en ging in op de herkenning van insecten. Het is belangrijk om de verschillende plagen en natuurlijke vijanden uit elkaar te houden. De gevleugelde exemplaren van de groene perzikluis en zwarte bonenluis lijken sterk op elkaar. Ook de eitjes van de zweefvlieg en de bietenvlieg lijken op elkaar, maar er zijn ook verschillen: van de bietenvlieg liggen de eitjes vaak met vier tot zes bij elkaar in tegenstelling tot de zweefvlieg. Daarvan liggen de eitjes vaak solo.

Bladschimmels
Hoewel de tijd voor bladschimmels nog net niet was aangebroken, luisterden de bezoekers met volle aandacht naar wat Bram Hanse (IRS) hen te vertellen had.  Bram legde uit dat het doel van bladschimmelbeheersing is om (voldoende) gezond loof tot aan de oogst te houden. De vuistregel is dat de bladschimmelbeheersing geslaagd is als tot half oktober minimaal één laag gezond (groen) blad de grond bedekt.  Demo innovatieve technieken mechanische onkruidbeheersing
Een stuk van 12 meter breed en zo’n 200 meter lang was duidelijk later gezaaid. Dit om te voorkomen dat het gewas al te groot zou zijn voor de nieuwe innovatieve technieken. Ook werd de onkruidbestrijding na de bodemherbicide achterwege gelaten, om er voor te zorgen dat er voldoende onkruiden aanwezig zijn tijdens de demonstratie.

ProfytoDSD demonstreerde de ARA spotsprayer van EcoRobotics. Deze herkent gewassen en onkruiden en kan zo spuiten met hoge precisie en met weinig middelen.


Na de uitleg werd een stukje gedemonstreerd. Om het goed te kunnen zien was een rode kleurstof aan de spuitvloeistof toegevoegd. Zie de rode druppeltjes op de onkruiden.

Op onderstaande foto is te zien dat de onkruiden wel zijn gespoten (links) en de biet niet (rechts).

In de media
Naast veel telers en adviseurs waren ook diverse vertegenwoordigers van de landbouwvakpers aanwezig. Ook zij hebben het nodige geschreven over de praktijkdag en er is nog meer onderweg: 

Dan rest ons niets anders dan iedereen te bedanken: de bezoekers, de pers, de collega’s van SPNA, Cosun Beet Company en IRS en natuurlijk niet te vergeten de deelnemende bedrijven:  

 

 

Uitgelicht: Handout - Praktijkdag Suikerbieten - Ebelsheerd 2022

Contactpersonen

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting
Samantha Pot
medewerker voorlichting

Mogelijk ook interessant