Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof

In seizoen 2008/2009 is onderzoek gedaan naar de biomassaproductie en de nutriëntenafvoer bij suikerbieten. Het betreft zowel proeven bij conventionele teelt als bij tussenteelt, waarbij de bieten gezaaid zijn na een vroeg ruimend gewas. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in twee rapporten. De rapporten zijn grotendeels in het Duits, omdat de tijdelijk medewerkster, de eerste auteur, Duits als moedertaal heeft:

– Deel 1: Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof bij conventionele teelt. Resultaten seizoen 2008/2009;
– Deel 2: Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof bij tussenteelt. Resultaten seizoen 2008/2009.

Uitgelicht: Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof

Mogelijk ook interessant