Herhalen en afronden bladschimmelbestrijding

Door het late voorjaar zijn de bieten later gesloten en daardoor is de bladschimmelbestrijding later gestart dan andere jaren. Wanneer er bij of rondom de eerste aantasting gespoten is, is de basis gelegd voor het beste resultaat. Vervolgens is het belangrijk het loof voldoende gezond houden tot aan de oogst om de suikerbieten optimaal te laten doorgroeien in het najaar. De bladschimmels cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw kunnen zorgen voor vroegtijdig afsterven van het suikerbietenloof. Dat kost opbrengst en daarom moeten ze bestreden worden. 

Uitgelicht: COS230901_Cosun_magazine_nr4_2023_F2 - definitief 13

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant