Alternatieve teeltsystemen voor de beheersing van bladluizen

Het beheersen van bladluizen door alternatieve teeltsystemen is op verschillende manieren onderzocht. In deze presentatie worden verschillende teeltsystemen toegelicht, namelijk het bankierplantensysteem, strokenteelt en het tussenzaaien van gerst in de suikerbieten.

Het bankierplantensysteem, waarbij een monofage bladluis samen met zijn waardplant wordt gezaaid of geplant in akkerranden of spuitsporen, is in suikerbieten onderzocht met Artemisia vulgaris en de artemisia luis. Daarnaast wordt door de WUR in Lelystad onderzoek gedaan naar strokenteelt, waarbij suikerbieten samen met zomergerst in stroken worden gezaaid. Tot slot is er onderzoek gedaan naar de tussenzaai van gerst in de suikerbieten.

Uitgelicht: Gunter_Alternatieve teeltsystemen voor de beheersing van bladluizen_SID2022

Contactpersoon

Suzanne Gunter
Gegevensverwerking / alternatieve teeltsystemen

Mogelijk ook interessant