Het rendement van de suikerbietenteelt

De lagere bietenprijzen en lage suikergehaltes van de afgelopen jaren zetten het rendement van de suikerbietenteelt onder druk. Een rendabele bietenteelt is voorwaarde voor een toekomst van de teelt met duurzame ambities. Tien jaar geleden werd het IRS-project Verbetering rendement suikerbietenteelt afgerond. Dat project was opgestart vanwege de voorziene scherpe daling van de bietenprijs als gevolg van de liberalisering van de Europese suikermarkt. Pas de afgelopen jaren is de bietenprijs aanzienlijk gedaald als gevolg van de lage suikerprijzen. Reden om het rendement van de suikerbietenteelt weer eens kritisch te bekijken.

Uitgelicht: Het rendement van de suikerbietenteelt

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant