Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten
Een schat aan informatie
De meest actuele (teelt) informatie
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen
IRS Jaarverslag 1999
Het bietenjaar 1999
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie