Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Video ‘Vergelingsziekte’
IRS Jaarverslag 2020
Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)
Samen gaan voor duurzame bietenteelt
Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten
Het rendement van de suikerbietenteelt
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte
Ziektedruk cercospora groter