“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Poster: Succescyclus beheersing bladschimmels
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
Late aantasting vergelingsziekte heeft weinig impact
Toetsing (<em>Meloidogyne fallax</em>) resistentie in suikerbiet
IRS Jaarverslag 2022 online
Video: Herkenning van bodeminsecten
De weg naar een toekomstbestendige teelt
Verbetering bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Video: houd rekening met rasgevoeligheid bij de bladschimmelbeheersing