Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten
Het rendement van de suikerbietenteelt
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte
Ziektedruk cercospora groter
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
Kader: Hou blinkers in het oog!
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021
Productief loof tot aan de oogst
IRS Jaarverslag 2019