Voor ieder perceel een passend ras
Suikerbietenrassen worden robuuster
Gezond loof tot aan de oogst
Rassenkeuze: ontwikkelingen in resistenties en advies
Aphanomyces waar komt het vandaan en wat doen we er aan?
Vergelingsziekte: aantasting voorkomen is niet mogelijk, beperken wel
Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Maatregelen tegen bladschimmels seizoen 2022
Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd