Bietenjaar 2022
Voorkom onnodig verlies van suiker in bietenhoop
Goed rooien voor maximale oogst
Wees voorbereid op vorst
Signalen na de oogst: Is er ruimte voor verbetering?
Oogstverliezen bij suikerbieten zijn vaak te voorkomen
Geslaagde praktijkdag suikerbieten
Rooichecks geven inzicht in oogstverliezen
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Poster: Succescyclus beheersing bladschimmels
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023