Poster: Een opkomende plaag in West-Europa: Bietenmotmonitoring in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Poster: Effect van verschillende vergelingsziekte infectietijdstippen op bewaarbaarheid
Bietenjaar 2022
Voorkom onnodig verlies van suiker in bietenhoop
Goed rooien voor maximale oogst
Wees voorbereid op vorst
Signalen na de oogst: Is er ruimte voor verbetering?
Oogstverliezen bij suikerbieten zijn vaak te voorkomen
Geslaagde praktijkdag suikerbieten
Rooichecks geven inzicht in oogstverliezen
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Met alleen fungiciden lukt het niet meer