IRS Jaarverslag 2019
Leerzame internationale kennisuitwisseling
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands
Op zoek naar nieuwe oplossingen
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen
Herken de diverse oorzaken van wortelrot
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen
Bietenteelt en klimaat
IRS-Jaarverslag 2018