Resultaten SUSY-project compleet!

Sinds de start van de bedrijfsparenstudie SUSY (Speeding Up Sugar Yield) zijn in veel IRS-berichten en publicaties gegevens uit dit project gebruikt. Vaak betrof het één of slechts enkele onderwerpen die aan de orde kwamen. Nu zijn alle resultaten uit het SUSY-project gebundeld in een IRS-publicatie en in een proefschrift. SUSY was onderdeel van het rendementsverbeteringsproject van het IRS.
Achterliggend idee van de bedrijfsparenstudie was dat het verschil in suikeropbrengst tussen telers binnen een teeltgebied in Nederland groter is dan tussen verschillende teeltgebieden. In elk teeltgebied is altijd een groep telers in staat onder vergelijkbare condities, wat betreft grond en weer, systematisch hogere suikeropbrengsten te behalen. Binnen het SUSY-project zijn in de periode 2006-2008 26 bedrijfsparen gevolgd om inzicht te krijgen in de oorzaken van deze opbrengstverschillen. Van elk perceel in het SUSY-project zijn bijna 800 variabelen gemeten en berekend. De resultaten van deze grote dataset staan in de IRS-publicatie 11P02 ‘Onderzoek verbetering rendement suikerbieten’ beschreven. Het onderzoek verbetering rendement suikerbietenteelt heeft veel bruikbare data opgeleverd. Zoveel zelfs dat u ook de komende jaren nog veel van deze uitkomsten zult terug zien in onze berichten.
Vanwege de grote hoeveelheid gegevens in het SUSY-project bleek het ook heel geschikt als promotiestudie. Dit traject is via een goede internationale samenwerking, in dit geval met ons Duitse zusterinstituut Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ), aan de Universiteit van Göttingen uitgevoerd. Het Engelstalige proefschrift kunt u hier downloaden.
De kern van het SUSY-project laat zich samenvatten als: hogere suikeropbrengsten zijn mogelijk én vragen geen extra kosten, timing en kwaliteit van teeltmaatregelen maken een wereld van verschil! Zie voor meer informatie de IRS-publicatie, het proefschrift, maar lees ook dit artikel.
Na zijn promotie kreeg Bram Hanse een persoonlijke hoed, gemaakt door collega-promovendi. Zie ‘Bram Hanse promoveert op SUSY’ voor meer foto’s.

Volg het IRS ook op:      

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant