1.7 Rassenbulletin suikerbieten

versie: december 2023

Dit rassenbulletin geeft de gemiddelde resultaten weer van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO) van suikerbieten van 2020-2023. Dit onderzoek is gecoördineerd door het IRS en gefinancierd door kweekbedrijven, Cosun Beet Company en telers.
In het overzicht van eigenschappen zijn de resultaten van het onderzoek van 2023 meegenomen. De gemiddelde resultaten van 2020-2023 zijn gebruikt voor het vaststellen van de Aanbevelende Rassenlijst 2024 door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) (zie persbericht CSAR). In dit rassenbulletin worden ook de resultaten gegeven van de rassen die niet in de Aanbevelende Rassenlijst of
Brochure suikerbietenzaad staan en waarvoor vier, drie of slechts twee jaar CGO-onderzoek plaatsvond.

Wanneer in het bulletin wordt gesproken over resistentie, wordt partiële resistentie bedoeld. Dat wil zeggen dat bij ernstige rhizoctoniabesmetting bij de rhizoctoniaresistente rassen rotte bieten kunnen voorkomen en dat bij gebruik van bietencysteaaltjesresistente rassen er nog wel vermeerdering van bietencysteaaltjes kan optreden.

De Brochure Suikerbietenzaad (voorheen Zaadbrochure) is te vinden in paragraaf 1.6. Aanvullende informatie over teelttechnische achtergronden voor de rassenkeuze vindt u in de paragrafen 1.1 t/m 1.5 van het hoofdstuk rassen van de teelthandleiding.

Uitgelicht: Rassenbulletin suikerbieten 2023

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant