Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester
Leerzame internationale kennisuitwisseling
Bestrijding van zaadonkruiden na opkomst
Driftreductie
Op zoek naar nieuwe oplossingen
Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter
Met een schoon perceel beginnen
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen
Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing
Bietenteelt en klimaat
Kader: Onkruidbeheersing gaat veranderen! Ervaar het op 28 mei te Valthermond