www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter
2003 geeft problemen
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten
Een schat aan informatie
De meest actuele (teelt) informatie
Computer voorspelt goede bietenoogst