Poster: Integrale aanpak onkruidbeheersing
Poster: Resistent raaigras: een serieus probleem in een bouwplan
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2024
Resistent raaigras, een hardnekkig probleem
Bietenjaar 2022
Chemische bestrijding van raaigras in pottenproef in 2022
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
IRS Jaarverslag 2022 online
Onkruidbestrijding in suikerbieten in 2021: chemische onkruidbestrijding
Effectiviteit van verschillende herbiciden op ALS-resistente onkruidbieten in graan
Video: uitleg van werking FarmDroid zaai- en schoffelrobot
IRS Jaarverslag 2021 online