IRS Jaarverslag 2011
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten
Film: rhizomanie in suikerbieten, hoe onderzoeken we dat?
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006
IRS Jaarverslag 2010
IRS Jaarverslag 2009
IRS Jaarverslag 2008
IRS Jaarverslag 2007
IRS Jaarverslag 2006
IRS Jaarverslag 2005