Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst
Bietenteelt en klimaat
Kader: 4 nieuwe projectleiders
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler
BeetLab geopend
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten!
Een goede start is het halve werk
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt