Veelgestelde vragen » Bewaring/ bietenhopen Terug »

Welke hoopvorm is het meest gunstig voor de bewaring?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de bewaarresultaten in een langgerekte dakvormige hoop (maximaal 2,5 meter hoog en maximaal 2 kippers breed gestort) doorgaans beter zijn dan in een grote vierkante hoop, omdat de ademhalingswarmte van de bieten hier door natuurlijke ventilatie beter afgevoerd kan worden.

Welke hoopvorm is het meest gunstig voor de bewaring?
Hoe kan ik mijn bieten afdekken?

Dit kan door ze incidenteel volgens het bewaaradvies winddicht (met landbouwplastic) af te dekken of door ze permanent af te dekken met vliesdoek (bijvoorbeeld Toptex of Tissubel). Bij permanente afdekking moet u letten op voldoende ventilatie en bij vorst aanvullend winddichtmateriaal over het vliesdoek aanbrengen. Meer informatie over deze verschillende manieren van afdekken van bietenhopen en de voor- en nadelen daarvan vindt u in hoofdstuk 8.4.6 van de teelthandleiding.

Hoe kan ik mijn bieten afdekken?
Hoe weet ik wanneer ik mijn bieten moet afdekken tegen de vorst?

Of u uw bieten wel of niet af moet dekken, kunt u via de website van het IRS bekijken. Het bewaaradvies suikerbieten, wat tijdens de campagne in samenwerking tussen Infoplaza/Weerplaza en het IRS tot stand komt, geeft waarschuwingsberichten over vorstgevaar en het nemen van maatregelen om hopen af te dekken of open te leggen, zie www.irs.nl/bewaaradvies of klik op de knop ‘meer weer’ bovenaan. Op een kaart van Nederland is met kleuren aangegeven welke bewaaradvies geldt voor die plaats. In tabel 8.4.2 van de teelthandleiding staan de codes van dit bewaaradvies met de bijbehorende weersituatie en het afdekadvies weergegeven. 

Hoe weet ik wanneer ik mijn bieten moet afdekken tegen de vorst?
Hoeveel afdekmateriaal hebt u nodig voor een bietenhoop?

Afdekmaterialen zijn in diverse formaten verkrijgbaar. Stem de afmetingen van bewaarhoop en afdekmateriaal op elkaar af. Per ton bieten is circa 2 m² vliesdoek (bijv. Toptex of Tissubel) benodigd om de bieten droog te houden. Bij vorst dient hier dan aanvullend nog een laag winddicht materiaal overheen geplaatst te worden. Zorg ook voor voldoende materiaal (bijv. grindslurven en treviralint) om de bekleding goed vast te leggen zodat deze niet los waait.

Hoeveel afdekmateriaal hebt u nodig voor een bietenhoop?
Hoe ver mogen de bieten van de verharding af liggen?

Er moet voldoende manoeuvreerruimte tussen hoop en vrachtwagen zijn, maar niet te veel. Uitgaande dat de kraan tussen de hoop en de vrachtwagen staat, mogen de verste bieten maximaal 12 meter van de vrachtwagen liggen. Voor een duidelijke weergave, zie de teelthandleiding paragraaf 8.4.5 of de Suiker Unie-folder ‘Veilig en snel bieten laden‘.

Hoe ver mogen de bieten van de verharding af liggen?
Hoeveel ton bieten liggen er op de hoop?

Na het rooien van de suikerbieten is de opbrengst meestal nog lastig in te schatten. Om toch te bepalen hoeveel bieten er ongeveer liggen, kunt u het volgende doen:

1 bepaal de lengte van de hoop;

2 bepaal de hoogte van de hoop;

3 bepaal de breedte van de hoop. Dit doet u door de afstand tussen de stippellijntjes te bepalen

(zie tekening);

4 vermenigvuldig de drie getallen die u in de stappen 1 tot 3 heeft bepaald. Het aantal m3 dat u hiermee bepaald, heeft moet u vermenigvuldigen met 700.

De uitkomst hiervan is het aantal kilogrammen bieten wat er bij benadering aan de hoop ligt.

Hoeveel ton bieten liggen er op de hoop?
Hoeveel opslagruimte is er nodig voor het bewaren van bieten?

Houd er rekening mee dat per 1,2 ton netto bieten ongeveer 1 m² opslagruimte nodig is. Hierbij is uitgegaan van een maximale storthoogte van 2,5 meter. Heeft u minder ruimte en heeft u een hogere opbrengst dan u gedacht had, dan bestaat het risico dat u de bieten hoger moet storten. Dit is nadelig, omdat het extra bewaarverliezen geeft.

Hoeveel opslagruimte is er nodig voor het bewaren van bieten?
Waar kunnen de bieten het best bewaard worden? In de grond door zo laat mogelijk te rooien of in de hoop?

Antwoord: Zodra de bieten door vorst worden aangetast neemt het suikergehalte sneller af dan in de hoop, ook al herstellen de bieten zich volledig na de vorst. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de rooiomstandigheden kunnen verslechteren.

Advies: Zodra er een vorstperiode wordt voorspeld met temperaturen onder -3°C is het beter om de bieten voor de vorst te rooien. Blijven ze staan, dan moet u na de vorstperiode wachten met rooien tot de vorst volledig uit de bieten is getrokken. Anders zijn deze slecht bewaarbaar.   

Waar kunnen de bieten het best bewaard worden? In de grond door zo laat mogelijk te rooien of in de hoop?