Insectenwaarschuwingskaart

Bladluiswaarschuwingskaart

Voor de beheersing van vergelingsziekte is het belangrijk om wekelijks de bietenpercelen te controleren op de aanwezigheid van de groene perzikluis en bij overschrijding van de schadedrempel een bestrijding uit te voeren. Vergelingsziekte wordt veroorzaakt door virussen, die worden overgebracht door bladluizen. Deze virussen kunnen tot wel 50% schade veroorzaken in suikerbieten.

De bladluiskaart hieronder geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Het blijft belangrijk dat telers iedere week blijven controleren om te bepalen of schadedrempels ook op de eigen percelen worden overschreden.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Voor de tot standkoming van de gegevens op deze kaart tellen medewerkers van Suiker Unie iedere week bladluizen op 75 percelen met suikerbieten. Het is echter bekend dat de spreiding tussen percelen heel groot kan zijn, vanwege verschillende voorvruchten, verschillende manieren van grondbewerken en de verschillen in aantallen natuurlijke vijanden. Deze factoren beïnvloeden de populatieopbouw van de bladluizen in het veld, waardoor verschillen tussen percelen optreden. Daarom blijft wekelijkse controle door de telers op de eigen percelen erg belangrijk. 

Klik voor de betekenis van de icoontjes op de knop ‘Legenda’ boven de kaart. Daarnaast is informatie toegevoegd van tellingen op IRS-proefvelden en zijn gegevens te vinden van de aantallen groene perzikluizen in gele vangbakken, die in suikerbietenpercelen staan. De aantallen in de gele vangbakken zeggen niets over het wel of niet overschrijden van de schadedrempel. Ze geven inzicht in de vluchten van deze bladluissoort.

In de presentatie ‘Herkennen van bladluizen’ is meer informatie te vinden over de herkenning van de verschillende soorten bladluizen, aangezien niet iedere groene luis ook een groene perzikluis is.

In de teelthandleiding ‘Insecten’ is meer informatie te vinden over de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Vacature

Ben jij die Junior onderzoeker/data-analist die we zoeken? Bekijk de vacature en reageer!
En wie weet verwelkomen we jou in ons enthousiaste team!

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.