Berichten van Bram Hanse

Resultaten cercospora onderzoek 2021
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2022
Gebruik van infectiekansen bij de bladschimmelbeheersing
Gezond loof tot aan de oogst
Aphanomyces waar komt het vandaan en wat doen we er aan?
Maatregelen tegen bladschimmels seizoen 2022
Aantasting door aphanomyces
Wat te doen met tarragrond?
Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Video ‘Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen’
Project ‘verbetering rendement suikerbietenteelt’
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!