Berichten van Bram Hanse

Video: het juiste gebruik van de infectiewaarden in de bladschimmelbeheersing
Video: houd rekening met rasgevoeligheid bij de bladschimmelbeheersing
Nieuwsflitsen 2022
Bladschimmelbeheersing in 2023
De effectiviteit en noodzaak van zaadbehandelingen
Het gebruik van sensorgegevens bij de bladschimmelbeheersing in suikerbieten
Kader: Bij wortelrot vroeg leveren en niet bewaren
Bladschimmelbestrijding wordt steeds grotere puzzel
Efficacy and necessity of seed treatments for a sustainable use
Kader: Blinkers als signaal van rhizomanie
De zorg voor gezond loof
IRS Jaarverslag 2021 online