Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 Pagina printen

maandag 16 december 2013

IRS informatie is een onafhankelijke rubriek in Cosun Magazine. Deze artikelen worden door IRS-ers geschreven. Deze mogelijkheid, die Cosun biedt, zorgt ervoor dat IRS informatie bij iedere bietenteler op de deurmat valt.


 

In IRS Informatie in Cosun Magazine nummer 6, verschijnt 16 december 2013, staat een serie korte tips. Hieronder vindt u meer uitleg over deze tips.

 • Zorg dat u uw zaaimachine voor volgend zaaiseizoen weer in topconditie is. Kijk hem goed na. Lees meer hierover in de teelthandleiding.
 • Laat eventueel uw zaaischijven gratis door het IRS keuren. Lees meer in het bericht ‘Keuringsseizoen zaaischijven begint weer’. Let wel op: zaaischijven insturen kan tot uiterlijk 24 januari 2014. In de kerstperiode is het IRS-gebouw van 20 december 2013 tot en met 3 januari 2014 gesloten en kunt u geen zaaischijven insturen.
 • Bietenzaad bestellen? Bekijk de adviezen op www.irs.nl/rassenkeuze2014.
 • Hoeveel bietenzaad moet u bestellen? Gebruik de applicatie op www.irs.nl voor benodigd areaal.
 • Een voorbeeld van een gewasbeschermingsplan suikerbieten vindt u in de IRS-teelthandleiding hoofdstuk 5.

 

In IRS informatie in Cosun Magazine nummer 5, verschenen 22 oktober 2013, staat een serie korte tips. Hieronder vindt u meer uitleg over deze tips.

De andere IRS artikelen in dit Cosun Magazine kunt u ook vinden op de IRS site:


 

In IRS informatie in Cosun Magazine nummer 3, verschenen 18 juni, staat een serie korte tips. Hieronder vindt u meer uitleg over deze tips.

 • Controleer uw perceel regelmatig op schieters en verwijder ze. Lees meer hierover in het bericht 'Tijd voor schieters breekt weer aan'.
 • Ook deze zomer zullen wij u op de hoogte houden rond het laatste rondom de bladschimmelsituatie. Ga daarvoor naarwww.irs.nl/bladschimmel.
 • Dit seizoen zullen wij ook de schimmel Stemphylium meenemen in de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Lees meer hierover in de hand-out 'Stemphylium, de veroorzaker van gele vlekjes'.
 • Neem een monster voor bietencysteaaltjes waar in 2014 uw bieten komen. Dit is belangrijk voor de rassenkeuze. De vroegbestelling zal dit jaar weer rond augustus zijn. Een uitslag kan tot 6 weken duren dus neem op tijd een monster. Zie ook de teelthandleiding.
 • Het rassenbulletin 2012 en applicatie ‘Rassenkeuze’ geven nuttige informatie over mogelijke nieuwe rassen voor het geval u van de vroegbestelling gebruik wilt maken.

De andere IRS-artikelen in dit Cosun Magazine kunt u ook vinden op de IRS-site:


 

In IRS informatie in Cosun Magazine nummer 2, verschenen 9 april, staat een serie korte tips. Hieronder vindt u meer uitleg hierover.

 • Hebt u bietenzaad over? Bewaar het koel en droog! Hebt u zaad over, verwijder het dan in ieder geval direct uit de zaaimachine en bewaar het in de originele verpakking. Kijk op de label voor de juiste bewaaromstandigheden.
 • Op de hoogte blijven van het laatste bietenteeltnieuws? Meldt u aan de voor IRS nieuwsbrief.
 • Houd de opkomst en groei van uw bieten in de gaten. Lees meer in het bericht 'Meten is weten, volg kieming en opkomst'
  • let op of alle planten boven komen. Zo niet, achterhaal de oorzaak;
  • achterblijvende plekken/rijen/stroken geven aan waar iets aan de hand is;
  • controleer opkomst door telstroken uit te zetten en regelmatig het aantal planten te tellen. Alleen op die manier kunt u bepalen ofoverzaaien nodig is;
  • registreer waar problemen zich voordoen.
 • Raadpleeg schadedrempels om te bepalen of een bestrijding nodig is, zie ook het artikel  'Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt'.
 • Pak onkruiden in het kiembladstadium aan. Lees meer in het bericht 'Spuiten op klein onkruid geeft het beste bestrijdingsresultaat'.
 • De meest lichte gronden zijn gevoelig voor boriumgebrek. Met een boriumgift van ongeveer 400 gram per hectare kunt u boriumgebrek voorkomen. Lees meer hierover in de teelthandleiding.
 • Let bij onkruidbestrijding goed op welk middel u pakt, een foutje is zo gemaakt. Meer informatie leest u in het bericht 'Voorkom spuitfouten'.

De andere IRS-artikelen in dit Cosun Magazine kunt u ook vinden op de IRS-site:

Melganzevoet is soms lastig te bestrijden
Laat onkruidbieten niet staan!
Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt
Met de juiste diagnose een geintegreerde aanpak van ziekten en plagen
Nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften voor herbiciden 

 


Vakblad: IRS Informatie in Cosun Magazine

« Terug naar publicaties

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 19 augustus bietenzaad bestellen in de vroegbestelling bij Cosun Beet Company. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.