Suikerbieteninformatiedag 2020 LIVE

Live stream

 

Programma

 

Richttijden:

Tijd Titel Spreker
 8.45   Opening  
   Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever  Linda Frijters/
 Levine de Zinger
 9.10     Beheersing van vergelingsziekte     Elma Raaijmakers
 9.45   Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk  Sjef van der Heijden
10.15   Pauze  
10.30  Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de
 huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
 Martijn Leijdekkers
11.00  Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen  Bram Hanse
11.30  Pauze  
11.45  Bewerkelijke grondbewerking in het voorjaar  André van Valen
12.05  Effect van (mengsels) van groenbemesters op bietencyste- en
 vrijlevende aaltjes
 Elma  Raaijmakers/   
 Linda Frijters
12.30  Afsluiting  

Handout

Vanaf 8 december zijn de handouts te vinden op www.irs.nl/sid2020.

Suikerbieteninformatiedag 2020 LIVE

Bladschimmelwaarschuwingen

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels.
Start bladschimmelkaart »